Mô tả sản phẩm

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở: Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Dương Hà

Địa chỉ: Bãi văn hùng, Đầm tạnh xã Dương Hà, huyện Gia Lâm

Người liên hệ: Âu Thị Hà

Số điện thoại: 0865390614