Mô tả sản phẩm

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở:HTX DVTH Cổ Bi

Địa chỉ: xã Cổ Bi

Người liên hệ: Trần Văn Dầu

Số điện thoại: 0366948537