Chuối tiêu Cổ Bi- HTX DVTH Cổ Bi

250.000 

Danh mục:
Xem giỏ hàng

Mô tả sản phẩm

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở:HTX DVTH Cổ Bi

Địa chỉ: xã Cổ Bi

Người liên hệ: Đỗ Văn Thưởng

Số điện thoại: 0982389100