Mô tả sản phẩm

Đông trùng hạ thảo Nhất Gia

Tên cơ sở: Công ty TNHH SANAVI

Địa chỉ: Thôn 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Người liên hệ : Phạm Thị Hồng Liên

Số điện thoại: 0965734444