Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Hành sấy (500g)

 

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Phương Quân

Địa chỉ: Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Người liên hệ: Chị Phương

Số điện thoại: 0987985367