Mô tả sản phẩm

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở: Công ty TNHH Ceramic Thanh Bình

Địa chỉ: Thôn 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Anh Bình

Số điện thoại: 0983.578.869