Mô tả sản phẩm

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở:Công ty TNHH HAMICO Bát Tràng

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Người liên hệ: Anh Hải

Số điện thoại: 962161861