Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Ổi Đông Dư

 

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở: HTX DVNN Đông Dư

Địa chỉ: Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Người liên hệ:Nguyễn Quang Huy

Số điện thoại:0912322412