Mô tả sản phẩm

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở:HTX DVNN xã Yên Thường

Địa chỉ: xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Người liên hệ: Nghiêm Văn Kiều

Số điện thoại: 0942203369