Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Su hào

 

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở: HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức

Địa chỉ: Xã Văn Đức – huyện Gia Lâm – TP. Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Văn Minh

Số điện thoại: 0945623808