Mô tả sản phẩm

Thông tin cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở: Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng

Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Ánh Tuyết

Số điện thoại: 092.886.8879